Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som er gjort av kommunale beslutningsorganer, og hvor det ikke er en egen lov som bestemmer at klagen skal behandles i et annet klageorgan. Klagenemnda rapporterer årlig til formannskapet. 

Klagenemnda har møter ved behov.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
11.02.2016
Publisert av
Gran kommune