Gruppeledermøtet

Gruppeledermøtet ledes av ordfører, og består av lederne for hver av de politiske gruppene som er representert i kommunestyret. Møtet sammenkalles minst tre ganger pr. halvår, og er et rådgivende organ for Ordfører.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

 

Reglement for gruppeledermøtet finner du i Politikerhåndboka, kap. 10.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
28.12.2016
Publisert av
Gran kommune