Formannskapet

Formannskapet består av ni medlemmer med varamedlemmer, som velges av og blant medlemmene i kommunestyret.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Nummerert liste over varamedlemmer til formannskapet.

Les mer om formannskapet

Publisert
23.04.2015
Sist endret
10.01.2018
Publisert av
Gran kommune