Eldrerådet

Eldrerådet er det rådgivende organet for Gran kommune i spørsmål som angår de eldre og deres situasjon.

Eldrerådet består av sju medlemmer; tre folkevalgte repreresentanter og fire alderspensjonister. I tillegg har alle disse varamedlemmer.

Saksbehandlingen følger reglene i Lov om eldreråd og reglene for saksbehandling i kommuneloven.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
11.02.2016
Publisert av
Gran kommune