Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 og hovedavtalen.

Utvalget består av formannskapets medlemmer, samt tre ansatterepresentanter.

Informasjon om møter, sakslister og medlemmer i utvalget finner du under Møtekalender. Klikk på utvalgets navn for å få oversikt over medlemmer og varamedlemmer med kontaktinformasjon.

Administrasjonsutvalgets oppgaver:

Reglement for administrasjonsutvalg i Gran kommune.

Publisert
23.04.2015
Sist endret
11.02.2016
Publisert av
Gran kommune