Ordfører

Willy Westhagen er ordfører i perioden 2015 – 2019.

Han representerer Gran Bygdeliste (GBL), og ble valgt som ordfører gjennom et valgteknisk samarbeid mellom GBL, Høyre, FrP og Miljøpartiet De Grønne. 

Kent Hugo Arntzen fra FrP er varaordfører.

Kontaktinformasjon
Ordfører Willy Westhagen

Mobil: 934 80 191

Epost: willy.westhagen@gran.kommune.no 

Ordførerens oppgaver og ansvar
Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant, og velges av kommunestyret for en periode for fire år. Han innkaller til, og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. 

En sentral oppgave for ordføreren i Gran er å arbeide for å utvikle kommunen, herunder bidra til næringsutvikling. Han representerer kommunen ved offisielle besøk og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.

Ordføreren er kommunens rettslige representant. Det vil si at han skriver under på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer. Han har derimot bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmene i de politiske organene, og bistår disse med veiledning og informasjon. På vegne av de folkevalgte har han i det daglige tett kontakt med rådmannen, som er den øverste administrative lederen i kommunen.

Publisert
25.10.2015
Sist endret
20.02.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00