Meddommerutvalg - alminnelig ettersyn

Valgnemdas forslag til oppnevning av lagrettemedlemmer/meddommere

Her er valgnemdas forslag til oppnevning av lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett, meddommere i Gjøvik tingrett, meddommere til Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett samt forslag til skjønnsmenn for perioden 2017 - 2020.

Les mer om meddommerutvalg: www.gran.kommune.no/meddommerutvalg 

Publisert
01.04.2016
Sist endret
01.04.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00