Hvem kan bli meddommer?

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller til tingrette

De som velges til lagmannsretten eller tingretten, kan imidlertid også velges som jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer.

Domstolloven stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Gran kommune. Blant disse kravene er:

  • At du er folkeregistrert i Gran kommune
  • At du er over 21 år og under 70 år når valgperioden starter, 01.01.2017
  • At du snakker og forstår norsk
  • At du er statsborger i Norge eller i et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før Gran kommunestyre velger meddommerutvalget, 12. mai 2016.

Meddommerne skal være vanlige kvinner og menn. Utvalgene skal være allsidig sammensatt, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Personer som velges skal være vanlige innbyggere i kommunen, som har stemmerett ved kommunestyrevalg. De må være personlig egnet til oppgaven, jf. over. Dette innebærer blant annet at en må kunne følge forhandlingene i retten og forstå de problemstillingene saken reiser. En må også kunne gi uttrykk for sin mening. De som velges må ikke være straffedømt.

Noen personer er utelukket på grunn av yrket de har.

Les mer om hvilke stillinger dette gjelder.

Publisert
02.02.2016
Sist endret
02.06.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00