Digitale politikere

Gran kommune bruker 360 eMeetings. Møtedokumentene distribueres via Ipad, der våre folkevalgte får tilgang til sakslister, vedlegg og møteprotokoller. Løsningen sparer miljøet med hensyn til papirbruk og transport og kommunen for portokostnader.

Løsningen brukes til forberedelse og møtegjennomføring, og gir også tilgang til historikk for politisk behandling i alle utvalg.

I boksene til høyre finner du praktiske tips og råd om bruk av løsningen og grunnleggende brukerveiledninger.

Publisert
29.02.2012
Sist endret
18.11.2015
Publisert av
Gran kommune