Folkevalgt

Dette er et menypunkt hvor innholdet retter seg mot de folkevalgte i kommunen.

Politikerhåndboka
Håndboka for de politisk forlkevalgte i Gran kommune, er vedtatt av kommunestyret.  Revidert utgave er lagt ut til høyre på denne siden, i boksen Dokumenter for folkevalgte.

Politiske godtgjørelser – frist og utbetaling for 2. halvår
Frist er for å levere krav om møtegodtgjøring, reisegodtgjøring samt eventuelt krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste:

Fristen er 10. juni for perioden 1. november til 31. mai - utbetalinger for 1. halvår.
Fristen er 10. november for perioden 1. juni til 31. oktober - utbetalinger for 2. halvår.

Krav som innkommer innen disse fristene vil bli utbetalt ved lønnsutbetalingene henholdsvis 12. juli og 12. desember. 

Skjema for krav om møtegodtgjørelse, refusjonskrav fra arbeidsgiver/krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste og reiseregningsskjema finner du til høyre på denne siden. Der finner du også Reglementet for Folkevalgtes arbeidskår i Gran kommune, i Håndbok for folkevalgte kap. 11. (Politikerhåndboka).
Viktig at kravene er undertegnet.
Foreldelsesdatoen for krav for de nevnte periodene er henholdsvis er 31. august og 31. januar.

Les mer

 

Digitale politikere
Gran kommune jobber for å gjøre de politiske møtene papirløse. Løsningen 360 eMeetings brukes til forberedelse og møtegjennomføring, og gir også tilgang til historikk for politisk behandling i alle utvalg. Praktiske tips og råd om bruk av løsningen finner du under menypunktet "digitale politikere".

Publisert
19.08.2011
Sist endret
03.11.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Eksterne lenker