Folkevalgt

Dette er et menypunkt hvor innholdet retter seg mot de folkevalgte i kommunen.

Politikerhåndboka
Kommunestyret vedtok diverse revideringer i håndbok for folkevalgte, i møtet 18.06.2015. Revidert utgave er lagt ut.

Politiske godtgjørelser – frist og utbetaling for 2. halvår
Frist for å levere krav om møtegodtgjøring, reisegodtgjøring samt eventuelt krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste for perioden 01.06.2016 – 31.10.2016, er 10. november. Krav som innkommer innen denne fristen blir utbetalt 12.12.2016.

Skjema for krav om møtegodtgjørelse, refusjonskrav fra arbeidsgiver/krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste og reiseregningsskjema finner du til høyre på denne siden. Der finner du også Reglementet for Folkevalgtes arbeidskår i Gran kommune, i Håndbok for folkevalgte kap. 11. (Politikerhåndboka).

Viktig at kravene er undertegnet.
Foreldelsesdatoen for krav for nevnte periode er 31.01.2017.

Les mer

 

Digitale politikere
Gran kommune jobber for å gjøre de politiske møtene papirløse. Løsningen 360 eMeetings brukes til forberedelse og møtegjennomføring, og gir også tilgang til historikk for politisk behandling i alle utvalg. Praktiske tips og råd om bruk av løsningen finner du under menypunktet "digitale politikere".

Publisert
19.08.2011
Sist endret
25.01.2017
Publisert av
Gran kommune