Folkevalgt

Dette er et menypunkt hvor innholdet retter seg mot de folkevalgte i kommunen.

Politikerhåndboka
Kommunestyret vedtok diverse revideringer i håndbok for folkevalgte, i møtet 18.06.2015. Revidert utgave er lagt ut.

Politiske godtgjørelser – frist og utbetaling for 2. halvår
Frist for å levere krav om møtegodtgjøring, reisegodtgjøring samt eventuelt krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste for perioden 01.06.2016 – 31.10.2016, er 10. november. Krav som innkommer innen denne fristen blir utbetalt 12.12.2016.

Skjema for krav om møtegodtgjørelse, refusjonskrav fra arbeidsgiver/krav om dekning av tapt arbeidsfortjeneste og reiseregningsskjema finner du til høyre på denne siden. Der finner du også Reglementet for Folkevalgtes arbeidskår i Gran kommune, i Håndbok for folkevalgte kap. 11. (Politikerhåndboka).

Viktig at kravene er undertegnet.
Foreldelsesdatoen for krav for nevnte periode er 31.01.2017.

Les mer

 

Digitale politikere
Gran kommune jobber for å gjøre de politiske møtene papirløse. Løsningen 360 eMeetings brukes til forberedelse og møtegjennomføring, og gir også tilgang til historikk for politisk behandling i alle utvalg. Praktiske tips og råd om bruk av løsningen finner du under menypunktet "digitale politikere".

Publisert
19.08.2011
Sist endret
25.01.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00

Eksterne lenker