Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ny veg til parkeringsplass, campingplass og hytter på Lygna

Hensikten med planarbeidet er å forenkle og få til bedre og trafikksikre løsninger. 

Annonsetekst

Publisert
06.03.2017
Sist endret
06.03.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00