Reguleringsplan for Marka helse- og omsorgssenter - varsel om oppstart

Hensikten er å legge til rette for blandet formål, offentlig tjenesteyting og bolig.

Plan og Prosjekt Arkitektur AS varsler på vegne av Gra nkommune oppstart av reguleringsarbeid i et område innenfor gjeldene reguleringsplan for Marka. Området er i dag regulert til offentlig formål og det er ønske om å tilrettelegge for blandet formål, offentlig tjenestyting og bolig.

Saksdokumenter:

Annonse

Referat fra oppstartsmøte

Eventueller merknader og opplysninger til planarbeidet kan sendes skriftlig til Plan og Prosjkt AS v/Ingunn Høyvik, Storgata 75, 2609 Lillehammer eller på e-post til ingunn.hoyvik@uniconsult.no innen 12.06.18. 

Publisert
14.05.2018
Sist endret
14.05.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00