Oppstart av reguleringsarbeid for ny reguleringsplan Rognekollen økogrend og endring av gjeldene plan

Stilla Utvikling varsler på vegne av grunneier om igangsetting av reguleringsarbeid for å tilrettelegge for Rognekollen økogrend. Samtidig varsles det om endring av eksisterende reguleringsplan for Rognekollen.

Evt. merknader eller informasjon som er nytting for planarbeidet kan sendes via epost til olav@stillautvikling.no med kopi til postmottak@gran.kommune.no innen 25. juni 2018

Varselbrev

Vedlegg A - plankart utsnitt

Vedlegg B- redegjørelse søknad om endring av gjeldende plan Rognekollen 

Publisert
28.05.2018
Sist endret
13.06.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00