Temaplaner/andre planer

En temaplan kan gjelde for en enkel virksomhet, en hel sektor, eller på tvers av sektorene.

Temaplanene forteller ofte hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted. Den økonomiske prioriteringen tas i budsjett og økonomiplanen.

Aktuelle temaplaner/ andre planer i Gran kommune (dokumenter i pdf-format):

Publisert
21.06.2012
Sist endret
12.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00