Landbruksplan for Hadeland 2018 - 2022 - høring

Kommunestyrene i Gran, Lunner og Jevnaker har vedtatt å legge forslag til «Landbrukskplan for Hadeland 2018-2022» ut til offentlig høring.

Landbruksplan for Hadeland 2018 - 2022 - høringsutkast

Fakta om landbruket på Hadeland - vedlegg til landbruksplanen

Planen har mål for en ønsket utvikling av landbruket på Hadeland. Det er formulert strategier og tiltak som regionen, kommunene og næringa skal jobbe sammen om. Dokumentet inneholder også en prioritert handlingsplan.

Høringsuttalelser sendes til Gran kommune, Landbrukskontoret for Hadeland, e-post: postmottak@gran.kommune.no. Høringsfristen er satt til 1. desember 2017.

Har du spørsmål til planen, ta kontakt med Kjersti Andresen ved Landbrukskontoret for Hadeland (kjersti.andresen@gran.kommune.no / 61 33 84 34)

Publisert
28.09.2017
Sist endret
11.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00