2017-2020 Budsjett og økonomiplan

Her finner du dokumenter i forbindelse med budsjettprosessen høsten 2016.

Formannskapets flertallsforslag 24.11.2016

Her er høringsuttalelsene:

De ulike politiske partienes budsjettforslag

Rådmannens budsjettforslag 21.10.2016

Ordførerens budsjettforslag 3.11.2016

Andre dokumenter

 

Tidsplan for budsjettprosessen høsten 2016

  • 21. oktober: Rådmannen legger fram budsjettforslaget sitt. 
  • 21. oktober: Formannskapet har budsjettarbeidsmøte.
  • 3. november: Ordføreren legger fram budsjettforslaget sitt.
  • 3. november: Formannskapet har budsjettarbeidsmøte.
  • 24. november: Formannskapet behandler budsjettet og gjør en innstilling overfor kommunestyret. 
  • 15. desember: Kommunestyret vedtar det som blir den gjeldende budsjett og økonomiplanen for 2017-2020.
  • Underveis vil trolig også de ulike partiene komme med alternative budsjettforslag.
Publisert
21.10.2016
Sist endret
23.12.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00