Årsmelding og årsregnskap

Årsmeldingen forteller hva kommunen har gjort innenfor ulike virksomhetsområder i året som er gått. Årsregnskapet viser hvordan pengene er brukt innenfor de samme områdene.

Publisert
07.03.2014
Sist endret
20.05.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00