Kultur og fritidstilbud

Gran kommune har et levende og variert kulturliv og utallige tilbud om fritidsaktiviteter.

Blant mange lag og foreninger kan spesielt nevnes en rekke kor og korps på til dels høyt nivå.  Hadeland har også en aktiv jazzklubb.  Håndball, dame- og herrefotball, ski og hestesport har spesiell stor oppslutning.  Kommunen driver egne tilbud som bibliotek, kino, kulturskole og klubbtilbud til forskjellige brukergrupper. 

Friluftsliv
Det er rike muligheter til friluftsliv året rundt. Kommunen vår byr på mange flotte turmuligheter. Gamle ferdselsårer som fortsatt har preg av fortidens bygdeveger går gjennom et av Østlandets vakreste kulturlandskap og passerer bl.a. Søsterkirkene, Steinhuset, St. Petri gamle kirke og Hadeland Folkemuseum.  

Tilrettelagte naturstier gir deg informasjon om kultur, natur og tradisjon på Hadeland.  

I Røykenvika ved  Randsfjorden finner du en opparbeidet småbåthavn.  Badeplasser finner du både langs Randsfjorden og i skogsvann "inne på åsen". "Øståsen og Veståsen" er store sammenhengende skogområder med gode fiskevann og jaktmuligheter.  Inne på Veståsen, i Fjorda, har vi et av Norges beste områder for padling.

Vinterstid ligger 200 km maskinpreparerte skiløyper til ditt bruk, herav 21 km med lys.  Lygnasæter er det store utfartsstedet vinterstid. Ellers kan Gran kommune by på skøytebane på Brandbu og regional skiarena på Lygna samt mindre skianlegg ellers i bygda.

Rik historie
Gran kommune har en rik og spennende historie.  Det er nok å nevne Granavollen med Søsterkirkene fra middelalderen og Steinhuset, en svært gammel steinbygning som ingen er helt sikre på hva har vært brukt til.

Publisert
28.06.2011
Sist endret
05.11.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00