Arbeids- og næringsliv

Gran kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbrukskommune.

Selv om bare ca. 6 % er direkte sysselsatt i landbruket, så bidrar landbruksnæringen direkte og indirekte til langt flere arbeidsplasser.  

Tre av fire av yrkesaktive innbyggere i Gran arbeider innen servicenæringen (78 %), mens industri, bygg og anlegg sysselsetter 16 % av den yrkesaktive befolkningen.

De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi.  Kommunen har tilrettelagt et 240 daa stort industriområde på Jaren som delvis er tatt i bruk. 

De store tettstedene Brandbu og Gran har de fleste tilbud du forventer i en mindre by.

Publisert
28.06.2011
Sist endret
25.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00