Kommunikasjon

Riksveg 4 er hovedadkomsten fra Oslo. Gjøvikbanen har forstadstog som stanser på Gran, Jaren og Bleiken stasjon.

Ny vegforbindelse til hovedflyplassen på Gardermoen gir en reisetid på 40 min fra sentrale deler av kommunen.  Denne vegforbindelsen er en viktig vest - østforbindelse i Norge og gjør Gran kommune til en mer sentral kommune - dønn på jordet og helt sentralt. 

Som eneste innlandskommune i Norge har Gran kommune egen ferje. Oppland Fykeskommune eier og drifter ferja. Randsfjordferja frakter passasjerer mellom vestsiden og østsiden av Randsfjorden.

Publisert
28.06.2011
Sist endret
05.11.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00