Helse og omsorg

Gran kommune har to sykehjem, Marka helse- og omsorgssenter og Skjervum helse- og omsorgssenter. I tillegg kjøper Gran kommune 18 plasser på Granhøi alderspensjonat.

Hjemmetjenesten er lokalisert i tre distrikt, Brandbu distrikt med base på Marka helse- og omsorgssenter, Gran distrikt med base på Skjervum helse- og omsorgssenter og Bjoneroa distrikt.

På sykehjemmene har vi tilbud om dagsenter, korttidsplass og langtidsplass.

For alle tjenester innen helse- og omsorg ta kontakt med Tildelingsenheten, Gran rådhus.  

Publisert
20.01.2012
Sist endret
05.11.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00