Bo og vokse opp

Gran kommunestyre har vedtatt et desentralisert bo-, skole- og barnehagetilbud.

Ved siden av kommunale tomtefelt i de tre tettstedene, i Grymyr og på Bjoneroa, tilrettelegger Gran kommune også for boligbygging andre steder. 

Gran kommune har 9 rene barneskoler, 1 kombinert 1.-10. skole og 2 rene ungdomsskoler.

Skolene har fra 60 og opp til 260 elever.  I kommunen er det også en videregående skole og folkehøyskole.  Barnehagetilbudet er godt utbygd både med private og kommunale barnehager.

Publisert
28.06.2011
Sist endret
31.05.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00