Befolkning og beliggenhet

Per 31. janauar 2017 var det 13 715 innbyggere i kommunen, som regner med befolkningsvekst i årene som kommer.

De fleste av innbyggerne bor sør i kommunen, der avstanden til Oslo er mellom 60 og 70 km.  

De største tettstedene i kommunen er Brandbu, Jaren og Gran med tilsammen ca. 5000 innbyggere.

Gran kommune grenser til sju kommuner; i nord til Søndre Land og Vestre Toten, i øst til Hurdal og Nannestad, i sør til Lunner og Jevnaker og i vest til Ringerike.  

Totalt areal er 760 kvadratkilometer:

  • 63 % skogsareal
  • 27 % vann og annet areal
  • 10 % jordbruksareal
Publisert
28.06.2011
Sist endret
13.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00