Om Gran

Gran kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av Randsfjorden. Kommunen er den største av de tre hadelandskommunene.

Innbyggertall (31.12.2017) 13 755
Areal 760 kvadratkilometer
Organisasjonsnr. 961 381 541 
Nabokommuner  Søndre Land, Vestre Toten, Hurdal, Nannestad, Lunner, Jevnaker og Ringerike
Kjøretid til Oslo sentrum Én time
Kjøretid til Gardermoen  45 minutter

Avstander:
Oslo via Rv. 4: 65 km
Gardermoen via E16 : 46 km
Hønefoss via Rv. 4/35: 35 km
Gjøvik via Rv. 4: 58 km

Kommunes visjon
Kommunens visjon er formulert slik: Gran kommune - inkluderende, stolt og nyskapende.

Visjonen gir uttrykk for grunnleggende verdier som vi ønsker skal prege kommunen både som lokalsamfunn og som organisasjon. Formuleringene skal gi både innbyggere og ansatte noe å strekke seg etter og den skal være med på å prege kommunens utviklingsarbeid.

Publisert
24.05.2011
Sist endret
07.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider Gran rådhus
15. sept - 14. mai:
man - fre: 08.00 - 15.45

15. mai - 14. sept:
man - fre: 08.00 - 15.00

Åpningstid sentralbord
Man - fre: 09.00 - 15.00