Rediger

Schola Sancti petri

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Sangkor

Koret ble etablert i 1998 

Korets formål: Formidle kirke og oratoriemusikk for å gi intereserte mulighet til å bli kjent med og glad i de store musikkskattene som disse representerer.

Medvirke til økt fokusering på musikk og kultur rundt middelalderkirkene i vår region.

Stimulere til økt samhandling mellom amatører og profesjonelle

Postadresse Kirkegata 6
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til eyvor.jahren@jevnaker kommune.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 62
Kontonummer 20202475990
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Eyvor Jahren Leder 92227655

Kart

Se større kart