Rediger

Hadeland dialekt- og mållag

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:

 

Hadeland dialekt- og mållag har til føremål:

 

a) å samla målfolk på Hadeland til aktivt arbeid for det nynorske målet på alle område,

 

b) å auka kunnskapen om og vørdnaden for nynorsken, dialektane våre generelt og hadelandsmålet spesielt,

 

c) å styrkja grunnlaget for den folkelege bygdekulturen og verna om miljøet i bygdene våre.

Postadresse v/leiar Reidun R. Sørensen, Haugsbakklia 12, 2770 Jaren
Postnummer 2770
Poststed JAREN
E-post Send e-post til reidun@hebb.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 36
Kontonummer 20202205063
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Reidun Ramse Sørensen Leder 92298745
Torill Nedberge Klevmark styremedlem 97677107
Else Randi Kvåle nestleiar 92467261
Mari Svenbalrud styremedlem 93055196

Kart

Se større kart