Rediger

Hadeland Seniorforum

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:

Husk - det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker livet.

Målsetting: Få kunnskap om nye og interessante tema i et sosialt fellesskap og på ulike måter bidra og være til nytte og glede for andre.

Målgruppe: For alle med hovedvekt på 55+


Postadresse Søndre Ålsvegen 28
Postnummer 2750
Poststed GRAN
E-post Send e-post til post til oss@hadesenfor.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 130
Kontonummer 2020 32 41357
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Svein Øverlier Leder 995 80 311
Per Christian Christensen Nestleder 41454862

Kart

Se større kart