Rediger

Hadeland Fugleforening

Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Fritidsklubb

Skal verne om naturen og særlig fuglefaunaen på Hadeland. Fremme interessen og bedre kunnskapen om fuglene og deres miljø lokalt. Vøre et bindfeledd mellom fugleinteriserte lokalt og sentralt

Postadresse Postboks 89
Postnummer 2712
Poststed BRANDBU
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 100
Kontonummer 20203405554
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Even Dehli Leder 97509911

Kart

Se større kart