Rediger

Gran Kunstforening

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Kunst

Gran Kunstforening er en kunstforening på Hadeland og har mellom 70 og 80 medlemmer.

Hovedformålet, ifølge statutter datert 28. mars 1977, er at foreningen skal fremme interessen og høyne forståelsen for bildende kunst og brukskunst.

Foreningen er tilsluttet Norske Kunstforeninger.

Foreningens oppgave er å legge forholdene tilrette for å stimulere ulike former for kunst og forsøke å skaffe foreningen et fast galleri.

Vi har i år meldt oss inn i Frivillighetssentralen på Brandu og har i den forbindelse fått anledning til å stille ut det aller meste av vår kunst i deres lokaler og har derved fått vårt eget galleri. Vi har nå samlet inn all kunst vi eier. Har også en utstilling i Brandbu legegruppes lokaler kontinuerlig både av bilder og skulpturell kunst/glasskunst og smykker. Benytter i hovedsak lokale kunstnere på denne utstillingen.

Har som formål å ha minst en utstilling og minst en medlemstur pr. år. Dessuten har vi gratis kunstlotteri for medlemmene hvert år.

Styret består i dag av:

Leder: Anny Skjølås

Sekretær: Helle Tajet

Kasserer: Karianne Bleken Brænden

Styremedlem l: Roald Braathen

Styremedlem 2: Anne Katrine Bråthen

Varamedlemmer: Laila M. Brenno

Tine Resset

Postadresse Kjølvegen 55
Postnummer 2760
Poststed BRANDBU
E-post Send e-post til anny.skjolas@gmail.com
Nettside(r)
Antall medlemmer 69
Kontonummer 20200801556
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Anny Skjølås Leder 90722859
Roald Braathen Nestleder/styremedlem 90532041

Kart

Se større kart