Rediger

Brandbu Bygdekor

Hovedkategori:
Kultur
Underkategorier:
Sangkor

Upolitisk og livssynsnøytralt blandakor i Gran kommune. Øvingslokale i Trivselshuset, Brandbu. Stiftet januar 1999. Dirigent Sissel Djupvik. Øvelser tirsdager 19-21.30. Trenger nye sangere, særlig menn.

Postadresse Salemvegen 5
Postnummer 2760
Poststed BRANDBU
E-post Send e-post til tor.gunnar.h@hebb.no
Nettside(r)
Antall medlemmer 22
Kontonummer 20202474609
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Tor Gunnar Haugerøy Leder 41338904
Anne Marie Grymyr Sterten Sekretær 93012214

Kart

Se større kart