Vakttelefoner

Her er en liste med nyttige telefonnumre på ettermiddags- og kveldstid utenom kontortid.

Nødtelefoner – hele døgnet:

 • Brannvesenet: Nødtlf. 110
 • Politiet: Nødtlf. 112
 • Ambulanse/medisinsk nødtelefon: Nødtlf. 113 

I tidsrommet kl 15.00-08.00:

 • Gjøvik barnevernvakt : tlf 611 89 544  
 • Barn og unges alarmtelefon: tlf. 116 111
 • Beitedyr: Påkjørt eller skadd beitedyr varsles til Statens vegvesen eller politiet. Mer detaljer og kontaktinformasjon.
 • Bålbrenning, testing av alarmoverføringer (brann) osv: 611 48 000
 • Legevakt - Gran og Lunner: tlf. 116117(hele døgnet). 
  Legevakta er ikke døgnbemannet. For å komme til legevakta i Nødetatsbygget må du ringe først. Mer informasjon om legevakta i Gran og Lunner.
 • Krisesenteret: tlf. 32 17 06 90.
  Gran er tilknyttet krisesentertjenesten i Hønefoss.
 • Strømbortfall/feilmeldinger på strømforsyningen – Glitre Energi:  tlf. 03101 eller 61 32 74 00. 
 • Vann, veg og avløp (brøyting, strøing, lekkasjer på kommunalt vannledningsnett) i Gran kommune – vaktlf. 61 14 80 00.
 • Vilt: Melding om skadd eller påkjørt vilt varsles fallviltgruppa. Kontaktinformasjon til fallviltgruppa
Publisert
24.07.2014
Sist endret
09.01.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

E-post:
postmottak@gran.kommune.no

Telefon:
61 33 84 00 
Sentralbordet er åpent kl. 9-15

Faks:
61 33 83 65

Kommunenr.:
0534

Org.nr.:
961 381 541

Kontonr.:
2020 07 04216

Skattekontonr.:
6345 06 05346