Telefonliste

Telefonliste enheter og avdelinger
 Helse og omsorg  61 33 84 00
 Hjemmetjenesten i Brandbu distrikt  61 33 34 02
 Hjemmetjenesten i Gran distrikt  61 33 34 54
 Hjelpemiddelsentralen  61 33 84 00
 Marka helse- og omsorgssenter  61 33 34 01
 Skjervum helse- og omsorgssenter  61 33 34 51
 Bjoneroa eldresenter  61 39 20 59
 Haugsbakken 5  61 33 34 96
   
 Tilrettelagte tjenester (Hjertebo)  61 39 22 23
 Briskebo  61 33 15 93
 Hofsbro  61 33 18 75
 Hovsgutua  61 33 15 92
 Liavegen  61 32 83 86 / 924 00 815
 Lindheim  61 39 22 10 / 926 73 127
 Markatun  61 33 34 30
 Olabu  61 33 22 15
 Ringstad  61 32 92 66
 Rogne  61 32 91 58
 Rækkengutua  61 33 69 92
 Skjervum  61 33 06 19 / 61 33 22 50
   
 Barnehager - kommunale  61 33 84 00
 Bjoneroa  61 39 21 60
 Bjørklund  61 39 20 60
 Gran familiebarnehage  61 33 84 00
 Leikvoll  61 39 21 90
 Marka  61 39 21 80
 Fagerlund  61 39 20 70 / 71
 Solheim  61 39 21 70
   
 Barnehager - private  
 Bergseng bondegårdsbarnehage  930 27 704
 Emsetrolla familiebarnehage  952 79 589
 Espira Romholt barnehage  61 33 04 22
 Knærten familiebarnehage  61 33 40 74
 Rakalauv barnehage  61 33 00 37
 Røysum barnehage  61 33 35 99
 Solsida barnebeite  905 52 819
 1000meterskogen familie- og naturbarnehage  61 33 22 77
 Trulserudenga barnehage

 61 33 66 77 

 Skoler:  61 33 84 00
 Bjoneroa barne- og ungdomsskole  61 39 20 50
 Brandbu ungdomsskole, avd. Bjørklund  61 39 20 36
 Brandbu ungdomsskole, avd Solvang  61 39 20 30
 Brandbu barneskole  61 39 23 30
 Fredheim  61 39 20 80
 Gran ungdomsskole  61 39 20 10
Grymyr 61 39 20 90
Jaren 61 39 21 00
 Moen  61 39 21 10
 Sanne  61 39 21 20
 Solvang  61 39 21 30
Trintom 61 39 21 40
Voksenopplæring (Lunner) 61 32 43 61
   
Kultur 61 33 84 00
Brandbu Kino 61 39 22 80
Bibliotekfilialen i Brandbu 61 39 22 60
Hovedbiblioteket i Gran (Nye HVS) 61 39 22 50
Gran Idrettshall/Rosendalsbanen 464 12 203
Kulturskolen (Granvang) 61 39 22 71
   
Teknisk drift 61 33 84 00
Renseanlegget 61 39 22 95
Vegsentralen 61 39 22 90
Mohagen Gjenvinningsstasjon 928 46 990
Publisert
13.01.2012
Sist endret
06.10.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

E-post:
postmottak@gran.kommune.no

Telefon:
61 33 84 00 
Sentralbordet er åpent kl. 9-15

Faks:
61 33 83 65

Kommunenr.:
0534

Org.nr.:
961 381 541

Kontonr.:
2020 07 04216

Skattekontonr.:
6345 06 05346