E-post til kommunetorget

Det er viktig å skille mellom henvendelser av formell karakter, som et brev eller en søknad, og henvendelser av mer uformell karakter, som et enkelt spørsmål eller en forespørsel om informasjon. 

Gran kommunes offisielle e-post adresse er postmottak@gran.kommune.no. Sender du e-post til denne adressen havner den i avdeling for post og arkiv, blir i de fleste tilfeller registrert i postjournal og sendt videre til en saksbehandler.

Ved henvendelser  til Gran kommune som gjelder svar på enkle spørmål, kan du bruke e-postadressen kommunetorget@gran.kommune.no.  Disse henvendelsene besvares fortløpende.

Dersom kommunetorget vurderer at henvendelsen krever en saksbehandling, sendes den videre til postregistrering og saksbehandling. I så fall får du beskjed om dette.

Publisert
29.11.2011
Sist endret
26.06.2012
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gran kommune

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

E-post:
postmottak@gran.kommune.no

Telefon:
61 33 84 00 
Sentralbordet er åpent kl. 9-15

Faks:
61 33 83 65

Kommunenr.:
0534

Org.nr.:
961 381 541

Kontonr.:
2020 07 04216

Skattekontonr.:
6345 06 05346