"Vi i Gran"-dokumentet

Dokumentet "Vi i Gran" er vårt alternativ til en "tradisjonell" arbeidsgiverpolitikk.

En arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de verdiene, holdningene og den praksisen som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til de ansatte. 

Ambisjonene da vi laget "Vi i Gran" -dokumentet var større, ikke minst fordi omdømme og identitetsbygging er viktig for kommunen i møte med de utfordringene vi står overfor. For Gran kommune var det derfor et ønske å utvikle en politikk for hvordan vi alle skal ha det sammen.

Kommunen er til for innbyggerne. "Vi Gran" – dokumentet må også ses i dette perspektivet. Vi mener at gode arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø er viktig for å sikre at innbyggerne i Gran er fornøyde med kommunen sin. Det å legge vekt på  kompetanse og omdømme er også viktig i et slikt innbyggerperspektiv.

Raus, proff og praktisk
De tre verdiordene raus, proff og praktisk står sentralt i "Vi i Gran".’

Vi i Gran - den gode medarbeideren
Dette står blant annet om den gode medarbeideren i «Vi i Gran»-brosjyren:

  • Jeg er åpen og inkluderer mennesker jeg møter i jobben.
  • Jeg er pliktoppfyllende og gir god service.
  • Jeg er samarbeidsvillig og engasjert.
  • Jeg er faglig oppdatert og utfører arbeidsoppgavene mine på en ærlig og samvittighetsfull måte.
  • Jeg er lojal overfor avgjørelser.

Vi i Gran – fellesskap og trivsel
Som ansatt i Gran kommune er du også et del av et fellesskap. Dette står om fellesskap og trivsel i «Vi i Gran»-brosjyren:

  • Vi i Gran framsnakker hverandre. Vi snakker heller med hverandre enn om hverandre.
  • Vi i Gran respekterer hverandre slik at alle føler trygghet og trives på arbeidsplassen.
  • Vi i Gran har stor takhøyde på arbeidsplassen, slik at alle får ytre sine meninger.
  • Vi i Gran er positive og bruker humor for å skape arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø.
  • Vi i Gran ser hverandre!

Mer om «Vi i Gran»
Les mer  omk hva «Vi i Gran» betyr for deg i brosjyren "Vi i Gran" (pdf). 

Du kan også få tak i brosjyren ved å henvende deg til nærmeste leder.

Publisert
20.11.2013
Sist endret
23.05.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy