Vi i Gran SFI

Utviklingen av Gran kommune følger tre akser: Styring, Fornying og Innovasjon.

Verdigrunnlaget er lagt i dokumentet "Vi i Gran". SFI-prosjektet er en naturlig følge av prosessen med å utvikle Gran kommunes arbeidsgiverpolitikk og implementering av LEAN, gjennom Bølgen-prosjektet. Brukerne står i fokus, når alle ansatte inviteres til å utvikle Gran kommunes tjenester for framtida. Da trenger vi å fokusere både på S, F og I.

Publisert
06.10.2015
Sist endret
15.12.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy