6. Kontinuerlig forbedring

Nå er vi kommet til lean i daglig drift! Her er tavlemøtene helt sentrale.

Lean-tavla/forbedringstavla er rett og slett en "whiteboard" eller tradisjonell tavle du kan skrive eller henge lapper på. 

Hvorfor tavlemøter?
Som tidligere nevnt  blir det lagt stor vekt på medarbeidernes kunnskap når en jobber med lean. Derfor er det viktig å involvere medarbeiderne når en skal jobbe med lean i hverdagen. 

Tavlemøtene:

 • Synliggjør forbedringsforslagene og utviklingsarbeidet
 • Sikrer framdrift i forbedringsarbeidet og er en base for dette
 • Fungerer som en arena for å «fange opp» forslag fra medarbeiderne
 • Gjør medarbeiderne mer tilfredse
 • Tydeliggjør ansvarsfordelingen: Hvem gjør hva, og når?

Suksessfaktorer for tavlemøter

 • Ha korte møter på 5-10 minutter hvor dere gjør opp status. Hvor langt er dere kommet? Hva står for tur, og hvordan ligger vi an i forhold til avdelingens målsettinger?
 • Gå gjennom handlingsplanen med forbedringstiltak. Er det kommet inn forbedringsforslagene, eller har noen forbedringsforslag nå? 
 • Hvis ja, behandle forslaget der og da. Drøft forbedringsforslagene og prioriter dem etter innsats- og effektmatrisen.
 • Fokuser positivt på innkomne forbedringsforslag! Forvent også at disse kommer opp på tavla
 • Opprett forbedringsteam skreddersydd til valgt forbedringsområde når det er behov for det
 • Bruk problemløsingsmetodikken «fem hvorfor» for å finne fram til den egentlige årsaken til problemet.
 • Lag gjerne egne regler for tavlemøtene; for eksempel at alle forslag er lov (både mijø- og produksjonstiltak). Bevisbyrden bør også være omvendt. Den som har fremmet forslaget skal ikke måtte forsvare det! Finn ut hva som skal prege samhandlinga. Heng opp tavlereglene etterpå! 
 • Medarbeiderne er viktige for å gjennomføre tavlemøter, men det er lederne også! De bør lage en framdriftsplan for tavlemøtene, og har et særlig ansvar for at møtene blir gjennomført.
 • Lag gjerne egne regler for tavlemøtene; for eksempel at alle forslag er lov (både mijø- og produksjonstiltak). Bevisbyrden bør også være omvendt. Den som har fremmet forslaget skal ikke måtte forsvare det! Finn ut hva som skal prege samhandlinga. Heng opp tavlereglene etterpå! 
 • Medarbeiderne er viktige for å gjennomføre tavlemøter, men det er også lederne! De bør lage en framdriftsplan for tavlemøtene, og har et særlig ansvar for at møtene blir gjennomført.

I daglig drift kan A3 være et nyttig hjelpemiddel som lederen kan velge å ta i bruk når enheten er faset over i daglig drift. Skjemaet gir en enkel oversikt på ett A3-ark. Heng gjerne dette opp på lean-tavla!

Bruk gjerne også PDCA-løpet når dere jobber med forbedringsforslag. PDCA viser statusen for hvor langt vi er kommet med tiltak 1,2,3,4 osv.

Publisert
28.02.2014
Sist endret
05.03.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy