5. Produksjonsstyring

Vurder om innføringen av forbedringstiltakene berører tjenestestandarden.

Dette stoppunktet handler rett og slett om evaluering. Når dere evaluerer tiltak, bør dere kontrollere om de berører den konkrete tjenesten dere skal levere. 

Lederen har ansvaret for å se til at innføringen av forbedringsforslagene ikke endrer selve innholdet i tjenesten som brukeren mottar, i den grad dere har konkrete tjenestebeskrivelser det er enkelt å kvalitetssikre.

Publisert
28.02.2014
Sist endret
05.03.2014
Publisert av
Gran kommune