LEAN

Innføringsprosjektet «Bølgen» er avsluttet, men lean skal leve videre. På denne siden finner du får du en innføring i hva lean er, og en konkret verktøykasse – det du trenger for å kunne jobbe med lean.

Gå direkte til:

Hva er lean?
Lean er en måte å jobbe smartere på. Det er en metode hvor du går helt systematisk til verks for å løse arbeidsoppgavene på en lurere måte. Målet er at dette fører til en bedre tjeneste for innbyggeren. 

Lean legger vekt på at det er arbeidstakerne som sitter med kunnskap om arbeidsoppgavene. Det er derfor også de som skal komme med løsningene. Derfor er du som medarbeider svært viktig når man jobber med lean. 

Lean i Gran kommune
Lean er en metode som er mye brukt i privat næringsliv. Det oppsto som begrep tidlig på 1990-tallet, men har vært en måte å jobbe på i mange år før det, for eksempel i bilindustrien. 

I Gran kommune begynte vi å jobbe med lean i 2011. Prosjektet ble kalt «Bølgen – Lean i Gran kommune 2011-2013.»

Målet var å få etablert lean som arbeidsmetode hos oss, og hovedfokus i innføringsprosjektet var læring. Etter innføringsprosjektet skulle ledere på alle nivåer i Gran kommune beherske lean.

Prosjektet ble avsluttet i 2013. Da hadde alle de 65 enhetene/tjenestestedene/avdelingene hatt en innføring i lean hvor de hadde jobbet systematisk med lean innefor ett område.

Lean på «gransk» - trinn for trinn
Under «Bølgen» ble lean tilpasset Gran kommune; lean på «gransk».

Presentasjonen under ble brukt i «Bølgen»-perioden. Den beskriver lean på «gransk», trinn for trinn.

Dersom du ikke vil bla i presentasjonen er alt nærmere beskrevet her på nettsidene. 

Lean-metoden bygger på seks prinsipper, eller steg i prosessen. De forteller hvordan avdelingen din kan jobbe underveis. 

De seks prinsippene er (klikk på lenken for å gå rett til siden med mer informasjon): 
1. Planlegg
2. Kartlegg
3. Forbedre
4. Implementere
5. Produksjonsstyring
6. Kontinuelig forbedring

1. Planlegg
Det første steget i en lean-prosess er å planlegge. Velg ut et område enheten din ønsker å forbedre. Definer et mål, og lag en plan for hvordan du skal gjennomføre målet. 

2. Kartlegg
Lag en detaljert oversikt som viser hvordan situasjonen er i dag. Vurder behovet for å trekke inn brukerrepresentanter/ kollega(er)fra berørte enhet(er)

3. Forbedre
Analyser nå-bildet, altså oversikten dere lagde i kartleggingsfasen på punkt to. Luk ut problemer og plunder, og fokuser på forbedringsforslag. Lag en tiltaksplan.

4. Implementere
Få på plass og forankre nye rutiner, og lag en rutine/standard for den nye løsningen. Jobb etter den nye løsningen.

5. Produksjonsstyring
Vurder tjenestestandarden/rutinen. Fungerer den?

6. Kontinuerlig forbedring
Nå er dere over i daglig drift. Følg opp planer og velg ut nye forbedringsområder på grunnlag av forslag fra medarbeiderne. Ha 10-15 minutter lange tavlemøter.

Bildet viser prosjektgruppa ved hjemmetjenesten i Brandbu. De valgte "rapporten" som forbedringsområdet. Målet de satte seg var å effektivisere og kvalitetssikre informasjonsutveksling.

Publisert
28.02.2014
Sist endret
22.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy