De Bonos hatter

Metoden «Six thinking hats» er utviklet av dr. Edward de Bono. Passer godt til å diskutere ulike ideer eller retninger i fellesskap. Bidrar til å strukturere dialogen mellom deltakerne slik at alle perspektiver eller meninger kommer fram.

Prinsippet om parallelltenkning gjør at teamet får maksimalt ut av idéprosessen.

 • Bidrar til å skille ut ulike typer tenkning fra hverandre
 • Gjør det enklere å se ideer fra flere sider
 • Bidrar til konstruktiv diskusjon
 • Gir bedre kommunikasjon
 • Unngår rotete og lite produktive diskusjoner
 • Deltakerne kan innta ulike roller og unngå å ta personlige vinkler
 • Unngår unødvendig kritikk og egosentrisk tankegang

Tidsbruk

Se an i forhold til gruppestørrelse og antall grupper. Bør ha 1-2 timer inkludert innledning og oppsummering. Tidsbruk avhenger av antall hatter som brukes.

Antall deltakere

Det kan være utfordrende å veilede mange grupper samtidig. 3-5 grupper er OK å håndtere for en veileder/møteleder. Antall veiledere bør økes ved flere grupper.

Gruppestørrelse

3-8 personer per gruppe anbefales.

Utstyr

Ark med konkrete oppgaver/spørsmål som utgangspunkt for gruppearbeidet

Ark med forklaring til fargene/hattene (ett til hver deltaker).

Eventuelle fysiske hatter eller andre måter å visualisere på (ark/kort etc) - legges på bordet.

Gråpapir eller flipover-ark + eventuell mindre ark til notater underveis.

Tusjer, penner.

Gjennomføring

 1. Velg en som skal lede samtalen, en som skal skrive alle innspill og en som passer tiden.
 2. Les opp beskrivelse av de 6 hattefargenes betydning/rolle.
 3. Bli enige om problemstillinger/idéer som skal diskuteres eller gå igjennom en gitt oppgave.
 4. Skriv utgangspunktet for diskusjonen øverst på arket.
 5. Del arket inn i felter – ett for hver farge som skal brukes.
 6. Bli enige om hvilken rekkefølge hattene skal brukes – ingen rekkefølge er mer riktig. Det er viktig at alle deltakere er på samme farge samtidig.
 7. Gå til første farge. Gjenta hva fargen symboliserer før dere kommer med innspill. Noter ned innspill fra alle i gruppa. Avvis innspill som ikke hører til fargen. Gå videre til neste farge når det er tomt for innspill, eller oppsatt tid er oppbrukt.
 8. Gjenta inntil alle fargene er gjennomgått eller oppsatt tid er oppbrukt.
 9. Oppsummer øvelsen med å gjennomgå innspillene før dere konkluderer.

Tips

Metoden kan med fordel kombineres med «Mønsterbrudd».

Det kan være lurt at alle får litt individuell tenketid (husk å notere) på hver farge, før man kommer med innspill.

Det kan være lurt å angi hvor mye tid som skal brukes på de ulike delene.

Referanser

Bok om de seks tenkehattene

Film om tenkehattene

Film om tenkehattene

Film med dr. Edward de Bono

Video fra forelesning på Høgskolen i Lillehammer

Vedlegg

Pdf med forklaring på fargene/hattene

Pdf med stikkord til hattene

Ppt med presentasjon

Publisert
20.09.2016
Sist endret
20.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy