Innovasjon

Nytt - nyttig - nyttiggjort

Hva er innovasjon egentlig? Det finnes en mengde ulike forståelser av det. Hvordan skal Gran kommune tilnærme seg begrepet innovasjon?

Svaret er at vi forholder oss til KS sin definisjon: "Innovasjon er «en ny eller bedre løsning som er så god at folk vil ta den i bruk». KS er opptatt av at løsningen skal være både ny, nyttig og nyttiggjort. Det nyskapte skal ikke bare være nyttig, men også være tatt i bruk."

De som vil sette seg mer inn i fagstoffet, kan sjekke KS sine sider om innovasjon

Anbefalinger:

Animasjon om innovasjon i kommunal sektor: "Slipp Taket - Fest Grepet"

Innovasjonsverktøy for kommunesektoren: "Nytt, nyttig og nyttiggjort"

Publisert
05.07.2016
Sist endret
22.09.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy