Verktøy og fagstoff

S-en i «SFI» står for styring, og handler om administrative prosesser som kan bidra til at vi får enda bedre styring av den daglige driften vår.

Organisering, økonomi, informasjon, kommunikasjon, kvalitetsstyring osv. Det er mange viktige temaer som sorterer under S-en i SFI-prosjektet.

Arbeidet med avvikssystemet KF Kvalitetsstyring (KF K) er ett eksempel en administrativ prosess som gir bedre styring.

F-en i «SFI» står for fornyelse. Det handler om å arbeide med kontinuerlig forbedring av alle sider ved kommunens drift.

De siste årene har Gran kommune satset betydelig på innføring av LEAN som metode i fornyingsarbeidet.

I-en i "SFI" står for innovasjon. For å møte framtidas utfordringer, må vi tenke nytt.

Innovasjon i offentlig sektor får stadig økt fokus i samfunnsutviklingen. Det handler om å bryte mønstre, sette brukerne i sentrum og utnytte potensialet som finnes hos medarbeiderne i Gran kommune.

Publisert
22.09.2016
Sist endret
28.02.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy