#ledelse #handlingsmot #gjennomføringskraft

Tre emneknagger lå til grunn for programmet på ledersamlingen 23. september.

Det ligger i navnet at det faglige innholdet i ledersamlingene er nettopp ledelse. Gjennom kollegialt samarbeid tester lederne ulike verktøy for å jobbe med utvikling og kontinuerlig forbedring. Høres det kjedelig ut? Vel, lederne i Gran tilnærmer seg stoffet med glimt i øyet, og latteren sitter heldigvis løst.

Rådmann og prosjektleder for SFI-prosjektet informerte om pågående prosesser. Begge la vekt på å motivere for arbeid med forbedring og innovasjon. Deretter fikk forsamlingen høre hvordan prosessveiledere og deltakere opplever å delta i innovasjonspiloter. Gjennom en sekvens med speed-dating, ble alle ledere utfordet til å fortelle om sine erfaringer siden forrige ledersamling.Deretter startet verkstedjobbingen. KS-konsulent og interne prosessveiledere loset forsamlingen gjennom to øvelser. Først var temaet "mønsterbrudd" og eksperimentering med de Bonos tenkehatter. Det kan være en interessant metode for å jobbe med endringer i egen virksomhet. Lederkollegiet i Gran har mye erfaring med fornyingsprosesser. I gruppeverksteder ble det utarbeidet "lærebok i kontinuerlig utviklingsarbeid".

Avslutningsvis ble lederne invitert til å uttrykke forventninger og ønsker for Ansattes Dag, som er under planlegging.

Se samling av lysbilder og foto og bildegalleri i menyen til venstre.

Publisert
24.09.2014
Sist endret
05.10.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy