Sektorgruppene nærmere seg deadline

Sektorgruppene har jobbet jevnt og trutt siden midten av februar. Nå sitter de fire gruppene med omstillingsforslag i mangemillionersklassen.

Men, det er slett ikke alt man har lyst til å gjennomføre........ Oppdraget fra rådmann er at alle virksomeheter og tjenester skal lete etter tiltak som kan gi økt økonomisk handlingsrom. Det innebærer å synliggjøre valgmuligheter - også de man ikke har så lyst til å gå for.

Innen utgangen av 24. mai skal de fire sektorgruppene ha sendt inn en samlet oversikt til prosessleder. Deretter skal rådmannens ledergruppe koordinere, sammenstille og prioritere med et helhetlig blikk. Så blir det interne informasjonsprosesser, før politikerne får forslagene på bordet 20. og 21. juni. Dette er opptakten til budsjetthøsten.

Samtidig er det på det rene at innspillsprosessen i perioden februar-mai har frambrakt mange mer langsiktige tiltak, som ikke nødvendigvis spilles inn til neste års budsjett. Det mangler ikke på ting å ta tak i.

Publisert
23.05.2017
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune