PILOTen Hadeland - ledersamling

Fredag 11. mars var alle ledere i Lunner og Gran samlet til kurs om fornyelse og innovasjon.

På agendaen sto først en presentasjon av de respektive kommuners langsiktige arbeid med fornyelse og innovasjon. Deretter ble det meste av dagen viet til oppfrisking av LEAN med vekt på ledelse. Sintef Raufoss Manufacturing sto for det faglig innholdet sammen med prosjektgruppa for PILOTen Hadeland.

Presentasjoner fra Sintef Raufoss Manufaturing v/Tor Giæver finnes i menyen til venstre.

Bente Rudrud og Ellen Sagengens presentasjon av innovasjonsarbeid i Lunner og Gran finnes her: http://prezi.com/znugkrcfsdhz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Publisert
05.04.2016
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy