Ledelse i mulighetsrommet

Dette var tittelen på rådmannens ledersamling 14.-15. april 2015. 68 personer, for det meste ledere fra alle nivåer i Gran kommune, var samlet på Hafjell for å jobbe med temaer i SFI-prosjektet. Denne gangen var S'en mest vektlagt.

Rådmannen, KS-Konsulent, SFI-staben og flere fra lederkorpset bidro til et variert, interessant og aktiviserende program. Ordføreren deltok på deler av samlingen. Flere hovedtillitsvalgte var med. I forbindelse med kommunereformarbeidet var representanter fra Lunner med som gjester. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at samlingen ble opplevd som nyttig og ga et løft for de som var med.

Program og en samling med lysark, notater og bilder kan lastes ned i margen til venstre.

Publisert
24.04.2015
Sist endret
05.10.2015
Publisert av
Gran kommune