Ledelse i en ny eller fornyet kommune

Det var tittelen på høstens ledersamling for alle virksomhetsledere og mellomledere. Halvparten av dagen ble tilbragt sammen med ledergruppa i Lunner kommune.

Kommunereformprosess preger fortsatt hverdagen til mange av lederne våre. Vi har vært igjennom en omfattende utredningsfase hvor mange sider ved kommunen har vært gjenstand for gjennomgang. Selv om det ikke ser ut til å bli noen kommunesammenslåing i denne omgang, er det fortsatt svært aktuelt å samarbeide med Lunner på flere områder. Ledelse og ledelsesutvikling kan være et slikt område. Derfor var siste del av rådmannens ledersamling lagt opp sammen med Lunner.

Dette var siste ledersamling før rådmann Arne Skogsbakken slutter i Gran kommune, og det var naturlig med noen markeringer i den forbindelsen. Arne holdt en fengslende tale, inkludert solosang. Mellomlederne kvitterte med humoristisk allsang, tale og gaveoverrekkelse. Også Lunner kommune benyttet anledningen til å overrekke blomster til både avtroppende og påtroppende rådmann.

PDF med lysark, notater og bilder finnes i menyen til venstre.

Publisert
29.09.2015
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy