Kommunestyrets temamøte: #Omstilling

20. april 2017 var storparten av møtetiden i kommunestyret forbeholdt temaet #Omstilling.

Etter en kort orientering om status i prosessen, ble de folkevalgte utfordret til å tenke høyt om overordnede temaer knyttet til omstilling og folkevalgtrollen. Vi kan si at temamøtet var en oppvarming to måneder før rådmannen presenterer administrasjonens omstillingsforslag.

På ledersamling noen uker tidligere, ble det på rådmannens oppfordring utformet spørsmål til de folkevalgte. Noen av disse var samlet i fem spørsmål som kommunestyret fikk velge mellom. Ved hjelp av mentometer-avstemming ble de to spørsmålene det var mest interesse for valgt ut. Deretter ble det kjørt gruppemøter og plenumsdebatt i to omganger.

Link til presentasjonen som ble kjørt og nett-tv-sendingen finnes i menyen til venstre.

Publisert
23.05.2017
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune