Innovasjon som gjennomgangstema på rådmannens ledersamling

En gang i året tar rådmannen med seg alle sine ledere til en todagers samling. Denne gangen var I'en i SFI-prosjektet mest vektlagt

"Kultur for innovasjon" var tittelen på programmet, som inneholdt mange aktiviserende punkter og ulike tilnærminger til begrepet innovasjon. Lederne fikk prøve en del verktøy og metoder som skal kunne brukes videre i kommunens virksomheter og avdelinger.

Det ble også dratt noen tråder tilbake til temaer fra tidligere ledersamlinger, sett i forhold til det SFI-prosjektet handler om. Gjennom gruppearbeid og felles prosess, som inkluderte en avsteming, kom forsamlingen fram til to temaer for pilotprossesser innen innovasjon. Disse skal prosjektlederen og prosessveilederne jobbe med utover våren - i samarbeid med involverte virksomheter.

Andre temaer som var vektlagt var verdibasert ledelse og tjenestedesign. Dette er to viktige temaer å jobbe med for lederne i Gran kommune.

Summen av tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at mange fikk et bedre tak på begrepet innovasjon og hvordan vi skal jobbe med det i Gran kommune. At lederne kommer hverandre nærmere gjennom sosiale relasjoner, er en annen positiv effekt av ledersamlingen. Alt i alt, er konklusjonen at dette var en nyttig, interessant og morsom samling, og at lederne dro derfra med ny energi og motivajon for innovasjonsarbeid.

Publisert
16.03.2014
Sist endret
05.10.2015
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy