Budsjettkonferanse for omstilling

20. og 21. juni var kommunestyret og nøkkelpersoner fra administrasjonen samlet for å gå igjennom alle foreslåtte tiltak i omstillingsprosessen 2017.

Det var et omfattende materiale som ble lagt fram for politikerne. Rådmannen innledet om behovet for omstilling, både for å jobbe smartere og for å skaffe et sårt tiltrengt økonomisk handlingsrom. Som lavinntekstkommune må Gran kommune "stikke fingeren i jorda". De tøffe prioriteringene er det politikerne som til syvende og sist må gjøre.

Rådmannen og administrasjonen hadde ikke "fredet" noen ting og la fram mange muligheter for å stramme økonomien. Politikerne var interessert og engasjert gjennom to dager med presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner. De folkevalgte var også tilfreds med måten rådmann hadde lagt opp budsjettkonferansen på.

Presentasjoner og samlet oversikt over forslag finnes her.

Publisert
23.06.2017
Sist endret
22.12.2017
Publisert av
Gran kommune