Budsjettkonferanse for omstilling

20. og 21. juni var kommunestyret og nøkkelpersoner fra administrasjonen samlet for å gå igjennom alle foreslåtte tiltak i omstillingsprosessen 2017.

Det var et omfattende materiale som ble lagt fram for politikerne. Rådmannen innledet om behovet for omstilling, både for å jobbe smartere og for å skaffe et sårt tiltrengt økonomisk handlingsrom. Som lavinntekstkommune må Gran kommune "stikke fingeren i jorda". De tøffe prioriteringene er det politikerne som til syvende og sist må gjøre.

Rådmannen og administrasjonen hadde ikke "fredet" noen ting og la fram mange muligheter for å stramme økonomien. Politikerne var interessert og engasjert gjennom to dager med presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner. De folkevalgte var også tilfreds med måten rådmann hadde lagt opp budsjettkonferansen på.

Presentasjoner og samlet oversikt over forslag finnes her.

Publisert
23.06.2017
Sist endret
23.06.2017
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal