Nyheter om SFI

 • Rådmannen tar konkrete beslutninger i oktober

  Færre ledere, mer digitalisering og ny organisering er tre områder rådmannen vil prioritere som følge av omstillingsprosessen.

  20.09.2017
 • KS Læring - på full fart inn i Gran kommune

  Det handler om e-læring for våre medarbeidere. Et mylder av ferdigprodusert lærestoff og mulighet for å skreddersy egne læringsløsninger.

  28.08.2017
 • Budsjettkonferanse for omstilling

  20. og 21. juni var kommunestyret og nøkkelpersoner fra administrasjonen samlet for å gå igjennom alle foreslåtte tiltak i omstillingsprosessen 2017.

  23.06.2017
 • Sektorgruppene nærmere seg deadline

  Sektorgruppene har jobbet jevnt og trutt siden midten av februar. Nå sitter de fire gruppene med omstillingsforslag i mangemillionersklassen.

  23.05.2017
 • Innovasjonsstrategi, digitalisering og gevinstrealisering

  Fredag 12. mai var det nok en ledersamling i regi av PILOTen Hadeland. 120 ledere og nøkkelpersoner fikk blant annet høre om hva de har fått til på Øs

  23.05.2017
 • KOSTRA-bonansa

  For å tenke omstilling basert på faktagrunnlag, har rådmannen lagt opp til et dypdykk i tallene for Gran kommune.

  23.05.2017
 • Kommunestyrets temamøte: #Omstilling

  20. april 2017 var storparten av møtetiden i kommunestyret forbeholdt temaet #Omstilling.

  23.05.2017
 • Innovativ tålmodighet

  Gran og Lunner kommuner samarbeider om PILOTen Hadeland, en av tre prosjekter som er fulgt av Østlandsforskning i 2015 og 2016. Rapporten har fått nav

  23.05.2017
 • Ledersamling viet til #Omstilling

  Fredag 31. mars var alle ledere med budsjett- og personalansvar samlet på Lygnasæter hotell. Den pågående omstillingsprosessen var tema for dagen.

  23.05.2017
 • Nettverksgrupper for ledere

  I Gran kommune har vi lang tradisjon for tverrfaglige nettverksgrupper for ledere. To ganger hver vår og høst møtes grupper på 6-9 ledere for å utveks

  23.05.2017
Publisert
29.01.2014
Sist endret
05.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Snarvei til verktøy