Nyheter om SFI

 • Sektorgruppene nærmere seg deadline

  Sektorgruppene har jobbet jevnt og trutt siden midten av februar. Nå sitter de fire gruppene med omstillingsforslag i mangemillionersklassen.

  23.05.2017
 • Innovasjonsstrategi, digitalisering og gevinstrealisering

  Fredag 12. mai var det nok en ledersamling i regi av PILOTen Hadeland. 120 ledere og nøkkelpersoner fikk blant annet høre om hva de har fått til på Øs

  23.05.2017
 • KOSTRA-bonansa

  For å tenke omstilling basert på faktagrunnlag, har rådmannen lagt opp til et dypdykk i tallene for Gran kommune.

  23.05.2017
 • Kommunestyrets temamøte: #Omstilling

  20. april 2017 var storparten av møtetiden i kommunestyret forbeholdt temaet #Omstilling.

  23.05.2017
 • Innovativ tålmodighet

  Gran og Lunner kommuner samarbeider om PILOTen Hadeland, en av tre prosjekter som er fulgt av Østlandsforskning i 2015 og 2016. Rapporten har fått nav

  23.05.2017
 • Ledersamling viet til #Omstilling

  Fredag 31. mars var alle ledere med budsjett- og personalansvar samlet på Lygnasæter hotell. Den pågående omstillingsprosessen var tema for dagen.

  23.05.2017
 • Nettverksgrupper for ledere

  I Gran kommune har vi lang tradisjon for tverrfaglige nettverksgrupper for ledere. To ganger hver vår og høst møtes grupper på 6-9 ledere for å utveks

  23.05.2017
 • Vi i Gran har fått vår egen innovasjonsstrategi

  I sitt møte 21. februar vedtok kommunestyret en innovasjonsstrategi med holdninger og handlinger for en nyskapende kommune. Gjennom dette er en tydeli

  27.02.2017
 • Avspark for omstillingsprosessen

  Tirsdag 14. februar møttes deltakerne i sektorgruppene til første møte i omstillingsprosessen. Det ble en grundig gjennomgang av bakgrunnen og den pla

  15.02.2017
 • Ansattes dag med humor og varme

  De rundt 280 ansatte lo så de ristet da rådmann og ordfører bød på seg selv.

  27.01.2017
Publisert
29.01.2014
Sist endret
05.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal